Tuyển dụng visa tokutei 15/12/2020

Tuyển dụng visa tokutei 15/12/2020

1.Chăn nuôi kumamoto: 3 nam 2.Chăn nuôi Tokushima: 5 nam 3.Copa kyoto: 4nam 4.Gia công cốt thép Osaka: 3 nam 5.Mộc xây dựng Tochigi: 2 nam 6.Thực phẩm Tochigi: 2 nữ 7.Nông nghiệp Hiroshima: 2 nam 8.Nông nghiệp Ibaraki: 4 nam 9. Xây dựng tổng hợp: 1 nam 10.Xây dựng...
Contact Me on Zalo