Visa đặc định của các lao động của Sen Việt vẫn ra đều đều nhé mọi người. Cảm ơn mn luôn tin tưởng vào Sen Việt.

Chúc mừng

bạn Hoà đơn vệ sinh toà nhà đã ra visa:


Bạn Hoà đơn thực phẩm đã ra visa:

Bạn Mạnh đơn giàn giáo Ibaraki:

 

Contact Me on Zalo