1.Chăn nuôi kumamoto: 3 nam

2.Chăn nuôi Tokushima: 5 nam

3.Copa kyoto: 4nam

4.Gia công cốt thép Osaka: 3 nam

5.Mộc xây dựng Tochigi: 2 nam

6.Thực phẩm Tochigi: 2 nữ

7.Nông nghiệp Hiroshima: 2 nam

8.Nông nghiệp Ibaraki: 4 nam

9. Xây dựng tổng hợp: 1 nam

10.Xây dựng tổng hợp Saitama: 20 nam

Contact Me on Zalo